Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stanismus - co asi je....

devil

Satanismus je vlastně výhonkem křesťanství. Satan je fakticky součástí křesťanského náboženství. Dnešní satanisté se dělí na několik kategorií.

1.

prvním typem satanistů jsou většinou lidé, kteří protestují proti křesťanské morálce a v satana jako v duchovní bytost často ani nevěří. Křesťanskou morálku považují za pokryteckou, slabošskou a škodlivou. Hlásají víru v člověka, který není spoután žádnými omezeními, žije volně a pokud vysloveně a bezdůvodně neškodí, je mu vše dovoleno

2.

druhý typ satanismu vytvářejí především mladí lidé svou účastí na tvorbě nové kultury, která zavrhuje tradiční hodnoty krásy, dobra, života apod. Proti tomu se ve výtvarných a literárních dílech a především v metalové hudbě objevují témata hnusu, krve, smrti masakrů atd. Tito satanisté chtějí především hlavně co nejvíce šokovat a vydráždit své okolí. Často se jim to i s pomocí oděvu, účesu či typických satanských symbolů daří.

3.Náboženští satanisté

Náboženští satanisté se ke své víře hrdě a otevřeně hlásí. Vytvořili si vlastní satanistické náboženství a uctívají satana jako reálně existující duchovní bytost. Vzývají ho a věří, že jim na toto vzívání odpovídá, dává jim sílu a vede je. Mohou provádět i rituály včetně krvavých obětí. I u nás se našly oltáře s kosterními pozůstatky malých zvířat. Satanismus jak ho známe dnes má kořeny v posledním desetiletí minulého století v jedné mystizující sektě nazývané Ordo Templi Orientis , řád O.T.O. - Orientálních templářů tehdy založili Karl Kellner a Franz Hartmann.

Aleister Crowlay (1875-1947) ,básník, spisovatel a autor několika spisů s okultní tématikou, který se prohlásil za Antikrista a Velkou Šelmu poté zorganizoval hnutí, které již provozovalo sexuální rituály a orgie. Založil v Cefalu na Sicílii Satanův klášter řádu O.T.O., ve kterém společně se svýmí žáky získával zkušenosti s démonem prostřednistvím užívání drog, magie a sexuálními praktikami. Tak byly obnoveny obřady, které jsou dobře známé z čarodějnictví. Na nahé tělo nějaké panny se nechávala vytékat krev z obětovaných psů a koček. Při černé mši byla adeptům rozdávána hostie připravená z krve dětí nepřátel hnutí. Crowley , postižený duševní chorobou zemřel v roce 1947 v Anglii a svou organizaci zanechal jako dědictví Řádu, který má své hlavní sídlo ve Steinu u Appenzellu ve Švýcarsku.

Velký počet zasvěcenci tohoto řádu později ovlivnil i Charlese Mansona. Ten se také prohlásil za Antikrista a nechával se přivazovat ke kříži, před kterým padaly na kolena a naříkaly členky hnutí. Při shromážděních bývala obětována zvířata a jejich krev se vylévala na páry, které provozovaly volnou lásku, a potom se vypila. V noci se Manson společně se svými nejvěrnějšími nohsledy proměňoval v "upíra" a opatřoval lidské oběti pro jejich rituály. Oběti byli přivazovány ke stolu a bylo používáno přístroje tvořeného sedmi noži. Členové hnutí poté pojídali srdce, ze kterého dosud prýštila krev. V roce 1969 dal Manson příkaz k zmasakrování sedmi lidí.

Snad nejznámějším satanistou z poslední doby je Anton Szandor La Vey (1930-1997). V roce 1966 založil Satanovu církev v San Francisku, která je přímou pokračovatelkou Crowleyova řádu. Je to dobře organizované společenství, které spíše než rituální vraždy praktikuje sexuální orgie. Učení této sekty je vylíčeno v Satanské Bibli, která se stala jednou z nejprodávanějších knih Ameriky a jejímž autorem je taktéž La Vey. Tato kniha také obsahuje tzv. Satanské devatero, což je protipól 10 Božích přikázání.

Ideologie


Hned na začátek chci říct, že následující řádky budou věnovány teorii laVeyovskému satanismu (tj. nejrozšířenějšímu satanismu, s kterým se lze setkat). Je jisté, že pokud je tato ideologie přednesena, vždy se najde pár jedinců, kteří ji začnou vyvracet, komolit a zneužívat - tímto se chci distancovat od jakýchkoliv dvojsmyslů, které možná někdo v textu níže najde. Snažím se vyjadřovat přímo, jasně a bez většího odklánění od tématu. Také chci upozornit, že filosofie satanismu je praktikovatelná a určena člověku inteligentnímu a duševně zdravému. Pokud toto dočtete dokonce, nejspíš sami usoudíte, že satanista nemůže být kde kdo - já sám znám plno lidí, kteří jsou ke všem extrémně milí, odpustí každému každou křivost, nedokáží nenávidět a ke všem cítí více méně náklonnost a lásku - na druhou stranu však čelí neustálému nátlaku osob, které zneužívají jejich dobroty, neustále je zahanbují, potupují a shazují. Nerad se na to dívám, mnohdy i pomůžu, ale pokud vidím, že bráněná osoba nejeví jakékoliv známky odporu vůči útočníkovi, dříve nebo později ji nechám napospas svému vlastnímu přístupu. Ano, připouštím, pokud by se takto vlídně chovali všichni ke všem, byl by svět mnohem, mnohem hezčí... bohužel ale musím mluvit v podmiňovacím způsobu, vím, že lidé v blízké budoucnosti takového úspěchu nedosáhnou.

Satanismus se nedá shrnout pár větami. Někdy nejde vysvětlit ani celou knihou, neboť ideologie každého satanisty je odlišná - satanismus nic nepřikazuje - užívejte život, jak se vám líbí. V některých bodech se přesto všechny shodují.

Individualismus - jedno z nejdůležitějších kritérií, z něho se odvíjí řada dalších. Hlavní je mít na všechno svůj nezávislý názor, všechno vidět vlastníma očima, nepodléhat tupému davu a stádu... Nejde o to dělat věci podle někoho, kdo neustále někomu něco diktuje (například komerční móda, aneb co je IN a co OUT) - dělejte věci tak, jak vám vyhovují (pokud tím neohrožujete své okolí); noste co se vám líbí; říkejte, co si myslíte, pokud o váš názor někdo stojí; nikomu nic násilně nevnucujte, čas ukáže, kdo z vás dvou se mýlil; nepodléhejte přehnaným normám (např. používání toalety podle norem EU - ano, to myslím zcela vážně) a falešné morálce (vězte, že přetvářka je zákeřnější než ebola) atd. atd. Zkrátka, žijte jak se VÁM líbí, pokud tím neohrožujete psychický či fyzický stav osob ve vašem okolí. Ignorujte hlášky okolí typu: "No jo, on musí být vždycky něco extra..." - jen se s úsměvem ohlédněte, který člen tupého stáda vám zase závidí vaši originalitu a přirozenost. Vybočujte z řady (v příslušných mezích), nechť vyniknou vaše nápady, přednosti a odlišnosti - nikdo nejsme stejní. Tím vším ale nechci říci, že daný jedinec musí mít vždy opačný názor než většina!

Pozn.: V žádném případě bych nechtěl, aby po přečtení tohoto odstavce se nesvéprávné (nezletilé) osoby začali bouřit proti svým zákonným zástupcům - nikoho nenavádím k rebélii ani výtržnostem, jen se snažím vysvětlit, že je důležité brát občasnou "okolní diktaturu" s rezervou, nadhledem a odstupem - než si člověk začne budovat svůj názor na věc, měl by si napřed projít všechna fakta spojená s daným problémem...

Egoismus - než začnu, měli bychom si upřesnit pár detailů - to jest "egoismus" a "sobectví" - veřejně jsou tyto pojmy chápány jako synonyma = egoista je lakomý, všem závidí, hrabe si jenom pro sebe, nikomu nic nedá zadarmo... takto bychom mohli pokračovat ještě hodně dlouho. Ale! - v satanismu je "egoismus" chápán jako vaše vlastní JÁ. Zamyslíme-li se správným směrem, zjistíme, že každý máme nejen sebe sama, ale i někoho, na kom nám záleží (naši bližní - rodina, přátelé...) - a právě tyto osoby z části tvoří i naše JÁ. Jsme spokojení, když oni jsou spokojení; je nám dobře, když jim je dobře; máme je zkrátka rádi. Navzájem bychom se měli povzbuzovat, hájit a držet při sobě. V satanismu se tedy egem nerozumí pouze jedna bytost, ale i všechny osoby, které jsou nám blízké. Většina lidí tyto rozdíly ale nechtějí pochopit a zpětně vás "odpálkují" zase na začátek.

Sebezdokonalování - stručně a jednoduše řečeco: "Snaž se, aby tvé přednosti vynikly a tvé nedostatky skryj co nejdál... pracuj na jejich odstranění a své přednosti zdokonaluj co nejvíc." - možná to řadovému člověku připadne jako jakési "elitářství", ale zamyslete se trošku hlouběji a spojte to s celkovou myšlenkou satanismu...

Satan - velice podstatná věc, ale také velice překroucená a přetvořená. Mnoho lidí se domnívá, že satanisté vyznávají Satana jako bytost, stejně jako ortodoxní křesťanství - omyl! V LaVeyově satanismu Satan není jakýsi čert sedící na pekelném trůně, ale pouze jako symbol. K čemu symbol? Uveďme příklad - stačí jakékoliv slovo, například "mobilní telefon" - když toto slovo uslyšíte, ihned se vám vybaví malá krabička s displejem, tlačítky, anténou atd. Lidské myšlení je založené na symbolech - pomocí nich chápeme a myslíme. Jak by vypadal stejný případ bez symbolů? Těžko říct. Kdybych měl já osobně v sobě záměrně potlačit jakoukoliv symboliku, při výrazu "mobilní telefon" by se mi vybavily pojmy jako "přístroj na volání, odesílání textových zpráv atd." - takto zdravý člověk nemyslí, každému bleskne hlavou minimálně malý obrázek, když daný vjem uslyší. A jak se symbolika tedy v satanismu využívá? Například k motivační funkci, největší zastoupení ovšem najdeme v magických obřadech, kde se to symbolikou jenom hemží. Magii si ovšem probereme o trošku později. Stačí chápat, že Satan je symbol a ne červený chlápek s rohy.

Láska a nenávist - další milnou představou společnosti je, že satanisté žijí buď bez pocitů nebo jediné co dokáží cítit je nenávist... hloupost! Satanista umí jak hluboce nenávidět, tak hluboce milovat. Oba zmíněné city však staví na stejnou rovinu, tj. neupřednostňuje jeden před druhým. Vidím-li, že někdo ke mě cítí lásku (zamilovanost, mateřskou...) nebo přátelství, budu se je snažit opětovat. Na druhou stranu cítí-li ke mě někdo nenávist nebojím se mu naznačit, že totéž dokážu dělat i já. Dá-li mi tato osoba podnět, klidně zaútočím (nebo uteču :), protože vím, že ona může udělat totéž... Je zkrátka hloupé po širém světě rozdávat pouze lásku s vědomím, že se naskytnou tací, kteří mé dobroty zneužijí a obrátí v můj neprospěch.

Antikřesťanství - zdá se býti hlavní myšlenkou satanismu, doopravdy tomu zas tak moc není. Tedy, budeme-li nazývat věci pravými jmény.

Lidé často vyčítají satanistům, jak můžou napadat Desatero přikázání, když dalo světu řád a morálku. Ale bylo to skutečně Desatero? Myslím, že ne - daleko před tím, než do Evropy dorazilo křesťanství, obydlovaly tyto území pohanské kmeny (Kelti, Barbaři, Slované...), kteří museli také žít podle nějakého řádu. Tyto pravidla byla více méně stejná, jako křesťanské Desatero. Tudíž nevidím důvod, proč křesťanství přisuzovat nastolení spravedlnosti světu - zkrátka, pouze přejalo již dávno určený řád.

Další výhrady jsou často vznášeny proti Sedmeru smrtelných hříchů (chamtivost, pýcha, závist, zloba, obžerství, smilstvo, lenost). Všechny vedou k uspokojení, ostatně to nám říká i jeden odstavec ze Satanského devatera. Když jsem chamtivý, pyšný a závistivý, bude mi dobře, ale odsoudí mě kvůli tomu mé okolí (takže proč by mě měl odsuzovat ještě Bůh?). Zloba je zcela normální instinkt, je-li na nás působena nějaká křivost - člověk nebude nikdy natolik otupělý, aby zlobu necítil a miloval svého nepřítele. Když budu nenasytný a líný, budu tlustý a to je myslím už trest samo o sobě v každodenním životě. Pokud budu páchat smilstvo, nejspíš se mi to promítne na mém "oficiálním" vztahu. Z toho všeho vyplývá, že společnost nebo zákon "akce a reakce" mě dříve nebo později sami odsoudí a žádná asistence "vyšších orgánů" nebo trest boží potřeba nebude. Původ tohoto sedmera si dokážu vysvětlit jen jedním způsobem - ať již měl autor jakýkoliv záměr, věděl, že dosazení "božího hlasu" bude mít na populaci jistě vyšší účinek, než když by přišel s tímto nápadem nějaký pán z daleka.

Občas se dá setkat i s dotazem typu "Ty jsi satanista a slavíš vánoce?" Odpověď je jednoduchá: "Ano, jsem satanista a slavím vánoce." Podívejte se kolem sebe. Minimum lidí slaví vánoce jako oslavování narození Ježíše. Jsou to svátky klidu a míru, kdy je celá rodina spolu, rozdávají si dárky, zdobí stromek atd. Někteří pak jdou ze zvyku na půlnoční mši, ale nic víc v tom nehledají. Společnost zkrátka přetvořila křesťanský svátek k obrazu svému.

Jednou z hlavních priorit odporu vůči křesťanství je ale fakt, že řada církví (zejména Římsko-katolická) je nechutně privilegovaná, což se týká hlavně práva neodvádět daň, značně akceptovaně mluvit do zákona a věcí veřejných a v neposlední řadě i nepotřebě informovat dané úřady a státní orgány o akcích konaných na veřejnosti.

I na otázku křesťanství mezi satanisty nenajdete jednotný názor. Existují satanisté, kteří se s křesťany dokáží bez odporu bavit (jako já) ale jsou i tací, co zásadně nevyslovují boží jména atd. - občas může dojít k provokaci, ale sranda musí bejt ;)

Život a smrt - na toto téma se mě občas někdo zeptá. Předem musím říct, že v satanismu je téma podobného typu velice různorodé (a jsme zpět u individuality). Všeobecně je vžité, že nevíme co je po smrti, tudíž si život užívejme, dokud můžeme a nedbejme na jakési pochybné boží kázání a omezování. Ať již se na smrt těšíme nebo se jí bojíme, vše ukáže čas...


Magie v satanismu

(následující řádky jsou věnovány satanské magii, chci se vyvarovat napadením ze strany wicca a jiných praktikovatelů magie)

Myslím, že pojem "magie" je pro širokou veřejnost tématem velice exkluzivním, zajímavým a atraktivním. Zeptáte-li se mezi magiky na definici a chápáni magie, nezazní stejná odpověď. Někdo si ji vykládá jako ovlivňování vibračních vln universa, jiný jako manipulaci s vesmírným pruděním částic, které ovlivňují dění kolem světa. Sám LaVey definoval magii jako "změny situací či jevů v souladu s naším přáním, jež by při užití běžně přijímaných metod zůstaly nezměněny". Ať už je princip magie vysvětlen jakkoli, nemá pro nás nějaký pádnější význam. Hlavní je, že to celé funguje.

V satanismu se magie nerozděluje na černou, bílou atd. - pouze na "velkou" a "malou".

Malá magie není magií doslova. Pro její úspěšné užití by měl uživatel dobře znát reakce, psychiku a chování lidí. Ano, jedná se o praktické využití psychologie ve vlastní prospěch. Není to zneužití čí manipulaci s "cílem", některé situace ale zkrátka vyžadují nasměrovat danou osobu tím správným směrem pomocí jejího vlastního vědomí a podvědomí. Praktikovatel malé magie samozřejmě ráno nevyjde na ulici a okamžitě začne ovládat okolní lidi, ale pokud má příležitost a uvidí v ní reálnou možnost, využije jí.

Velká magie je často nazývána i jako rituální. Opravdu, celý magický proces se odehrává na vhodném místě, ve vhodné atmosféře, s vhodnými prvky a symboly. Těmto úkonům jsou často přisuzovány různé orgie, zvrhlosti, vraždy atd. Naštěstí se jedná pouze o další produkt christianizace světa. Některé prvky sice mohou vyvolávat pohoršení, ale k takovéto reakci jsme odmalička vychováváni, aniž by si to mnozí z nás uvědomovali. Velká magie se dá dále dělit na 3 druhy dle efektu. Konstruktivní, destruktivní a sexuální. Konstruktivním efektem lze snáze docílit kýženého cíle, popřípadě pomoci blízké osobě. Destruktivním rituálem lze z cesty odstranit překážky (nepřátele), kteří nám stojí v cestě. Sexuální, neboli partnerský rituál se používá k přivolání nebo uskutečnění partnerského života. Kromě těchto tří, jsou dále provozovány rituály zasvěcovací, oslavné, smuteční atd., podle situací.

Základním stavebním kamenem při satanském rituálu je oltář (pomineme-li vykonavatele). Oltář při větších rituálech tvoří nahá žena, která má znázorňovat matku přírodu, lidskou přirozenost a původce nového lidského života - nehledejme za tím žádné vulgarismy. Tento oltář je směrován na západ (je-li to možné). Další podstatnou roli tvoří vyobrazení Baphometu, umístěný nad oltářem. Vedle oltáře stojí dvě hlavní svíce - černá a bílá. V černé svíci se spalují přání konstruktivní a sexuální, v bílé pak destruktivní - ničivé. Umístění a konání rituálu závisí hlavně na pointě a důvodu konání.

Mnohdy se říká, že pokud chceme úspěšně vykonat rituál, musíme mít pádný důvod. Termín "pádný důvod" by šel nahradit slovy "hluboký pocit" - musíme touhu po cíli v sobě cítit. Hlavní složkou ovlivnění věcí kolem nás je formování energie, která se vyplaví s adrenalinem a následně je vnímána naším podvědomím - to pak vykoná naše přání. Adrenalin se vyplavuje při smrtelné agónii (někteří pokrytečtí mágové proto zabíjejí zvířata), prudké agresi, mrazivém strachu, orgasmu - při každém vrcholu našeho pocitu. Proto by vykonavatel rituálu měl dát najevo co nejvíce své pocit (čím více adrenalinu, tím větší je pravděpodobnost úspěchu). Při pomoci někomu blízkému by se neměl zdráhat použít slzy, pokud někoho proklíná, neměl by se bát vyslovovat jeho jméno s odporem a opovrhováním.
Samotným vykonáním rituálu se nebudu dále zabývat, vše lze nalézt v Satanské bibly.


Současná praxe


V následujícím tématu se budu zabývat výhradně českou satanistickou scénou, k té americké jsem své napsal již výše. Rozeberu všechny skupiny, které lze do satanismu začlenit ať již v pozitivní či negativní formě.

Církev Satanova
Vše začalo 1.října 1991, kdy Jiří Valter (člen First Church of Satan) založil v Brně Jeskyni Církve Satanovy. Před tímto datem v Československu samozřejmě existovali laVeyovsky orientované skupiny satanistů, ale až Velekněz Grotto Master Jiří "Big Boss" Valter, Grandiose Magus (jak zní celý jeho titul) postavil satanismu u nás pevné základy. Celá organizace dostala název Církev Satanova (dále jen jako CS). K rozvoji a popularizaci přispělo v roce 1991 i nakladatelství Reflex, které vydalo překlad Satanské bible. Jako jeden z prvních signálů pro veřejnost o existenci CS byl také leták, který má za úlohu obeznámit veřejnost o podstatách a principech satanismu.
S laskavým svolením BigBosse zde zveřejňuji zkrácené znění tohoto letáku:

------

Informace o satanismu a Církvi Satanově


Protože v naší společnosti je hloupost podporována a oslavována, jsou lži a zkreslené informace předkládané sdělovacími prostředky všeobecně přijímány jako pravdivé skutečnosti. Přesto existují ti, kteří nechtějí zůstat pohlceni otupělou masou a kladou si otázky o skutečném stavu věcí. Těm, kteří se nebojí slova s velkým S a zajímá je, co reprezentuje, je určeno toto vyhlášení, které shrnuje odpovědi na nejčastější otázky:

Satanismus:


 • Je učení, které obsahuje složku filosofickou i rituální a přiznává potřebnost obou těchto složek pro přirozený život člověka.
 • Nikoho k ničemu nenutí.
 • Je založen na pochopení lidských instinktů.
 • Klade si za cíl posílit a zdokonalit vlastní já.
 • Představuje opozici vůči všem náboženstvím, která odsuzují člověka za jeho přirozené touhy a oslabují jeho ego.
 • Nepodporuje násilí ani používání drog.
 • Chápe Satana jako hybný faktor v přírodě, ducha pokroku, inspirátora všech velkých počinů, které přispívají k rozvoji k rozvoji civilizace, ducha revolty, který vede ke svobodě.
 • Podporuje nekonformní jednání a myšlení.
 • Tvrdí, že nikoliv slepé přesvědčení, ale pochybování je to, co přináší duševní svobodu.
 • Tvrdí, že jak láska, tak nenávist jsou přirozené, a že je nesmyslné jeden z těchto citů vyvyšovat na úkor druhého.
 • Uznává jakékoliv formy sexuálních požitků, pokud nikoho nezraňují, ale ani v této oblasti nikoho k ničemu nenutí.
 • Podporuje své učedníky ve vzrušení a v jejich přirozených touhách (vzrušení místo odříkání).
 • Učí využívat a rozvíjet sílu okouzlení, tzv. malé magie
 • Uznává sílu dávných rituálů, tzv. velké magie, a předkládá vlastní přístup k jejich efektivnímu používání.
 • Vychází z podstaty prvotních náboženství a mýtů, opírá se o platnost zákonů přírody. (...)


Církev Satanova:


 • Vznik První Církve Satanovy v Československu byl vyhlášen 1. 10. 1991 Jiřím Valterem, členem First Church of Satan.
 • Navazuje na činnost First Church of Satan, která byla založena roku 1966 v San Franciscu.
 • Je spolek dynamicky se rozvíjejících osobností, ne fanklub, dopisovací nebo dobročinný spolek.
 • Její členové nepodléhají žádným závazkům.
 • Případní zájemci mají možnost zažádat i členství nebo další informace na výše uvedené adrese. (P.O.Box 29, pošta 16, 616 00 Brno. - tato adresa již není platná - pozn. autora)
 • Podmínkami pro přijetí jsou: zdůvodnění žádosti, řádně vyplněná přihláška a zaplacení jednorázového poplatku 300 Kčs. (V současné době činí poplatek 1000 Kč - pozn. autora)


TATO LISTINA ANI NAŠE ADRESA NEJSOU TAJNÉ, JAK SE DOMNÍVAJÍ NĚKTEŘÍ JEDINCI, ZA SVÉ NÁZORY SE NESTYDÍME A NEPOTŘEBUJEME SE SKRÝVAT.

Antony Slezman 1992------Myslím, že tento leták vypovídá za vše a již není moc dodávat. Snad jen, že v dnešní době má CS asi 200 členů a 4 pobočky (Praha, Brno, Prostějov a Kutná Hora). Je to spolek satanistů, kteří satanismus chápou jako životní filosofii a ne jen jako víkendovou zábavu.

"Divocí" satanisté
Mám na mysli satanisty, kteří nejsou registrováni v CS, přesto dle filosofie satanismu žijí. Jejich důvody, proč nejsou v CS jsou různé - osobní nesympatie, nezájem o registraci, neplnoletost, ale často i nevědomost o činnosti CS. Těchto satanistů je na území ČR valná část, netroufnu si říci číslo. Dá se s nimi setkat skoro v každém větším městě. Rozpoznat je lze většinou podle tzv. "gotického stylu" (o něm se zmíním níže). V mnoha případech jsou přátelští, pokud projevíte zájem o satanismus (a neplácnete nějakou blbost, což byste neměli, když si přečtete celý tento text), dokáží vás poučit. Někteří jsou ale svým způsobem zvláštní - nemusí být vždy komunikativní, důvěřiví atd., což je zapříčiněno i přístupem ostatních lidí a v neposlední řadě i typem osobnosti (také jsme jen lidi).

Hudební satanisté
Jedná se o příznivce metalového hudebního žánru (obzvláště black metalu). A zde se dostáváme k onomu gotickému stylu: černé oblečení, černé vlasy, na koncertech i těžké boty, černé rtěnky a bílý make-up (většinou u slečen), špičaté náramky a stahováky, plno (umělé) krve, pentagramy a obrácené kříže, ... - pro mnoho lidí šílenost, pro nás však styl. Celé se to staví na principu stylu, stejně jako pankáči, hip-hopeři, technaři atd. Sub-kultura, životní styl, image, hudba. mezi hudebními satanisty lze najít i laVeyovské satanisty, navzájem jsou tyto skupiny vesměs spřízněny.

Pseudo-satanisté
Pseudo-satanisté jsou lidé, kteří prohlašují, že jsou satanisté, ovšem buď zavrhují učení LaVeye, mohou patřit do sekt nebo zkrátka hlásají světu "nový řád". Ve skutečnosti nemají žádný pevný základ, na kterém by mohli postavit své "učení", prohlašují, že LaVey udělal ze satanismu zkomercionalizovanou snůžku blábolů. Přitom všem se snaží někteří z nich "číst mezi řádky", objevovat "skryté skutečnosti" v drogovém opojení, popřípadě zakládat sekty a jiné pochybné spolky stejně "smýšlejících" jedinců. Po určité době je ale "satanismus" přestane bavit, zejména kvůli nedostatku "materiálů" a neefektivním výsledkům ze snažení. Sám LaVey vydal spis pro rozeznání těchto "výkvětů", v tomto případě odkazuji například na knihu Josefa Veselého, Satanismus, kde je tento text zmíněn.

Křesťanští satanisté
V základu se jedná o odrůdu výše zmíněných pseudo-satanistů. Tyto bytosti se chytnou různých babských povídaček a zpráv z médií. Rekrutují se z řad mentálně narušených a slabomyslných osob. Po prvotních halucinacích a "vizích" (zjevení Satana atd.) začnou naplňovat svá "poselství" - vykrádáním a devastováním hřbitovů počínaje, vražděním neviňat a sebevraždou konče. V případě, že se podobný případ stane, se ho zhostí média po svém, jen aby měli zisk a sledovanost. Zahltí veřejnost lživými informacemi a panickými úvahami. Obdobné případy jsou pro veřejné mínění velice efektivní, ale to, že satanismus s krví naspaným pentagramem na zdi nemá nic společného už moc lidí nezajímá...


Závěr


Možná si teď kladete otázku - "Vždyť zde píše úplně normální věci! Tak proč se tomu ale říká satanismus?" Nalezení odpovědi se může zdát složité, není tomu tak však doopravdy - když začala expanze křesťanství, tehdejší papalášové a vysoce postavení hodnostáři vedli boj proti pohanům a nevěřícím. Aby svá vojska lépe motivovali, nazvali všechny nekřesťany satanisty. Podíváme-li se na moderní satanismus, je v něm k nalezení mnoho z pohanství. Nebojím se říct, že satanismus se dá jiným neobvyklejším jménem nazvat "neo-pohanství". Tak jako onehda, i dnes jsme nazýváni špičkami církve (a nejen těmi) za služebníky Satana. Satanisté pouze přejali název a uzpůsobili své učení přirozenosti, tak, jak žili dávné pohanské kmeny.

Doufám, že jsem vám v tom neudělal zmatek. Snažil jsem se psát z vlastní hlavy a zkušeností. Na úplný závěr uvádím ještě citaci Satanského devatera, Devíti satanských hříchů a Jedenácti zákonů Země. Vše jsem přejal z knihy Josefa Veselého - Satanismus, původním autorem je Anton Szandor LaVey.Satanské Devatero 1. Satan znamená ukájení choutek, nikoli odříkání!

 2. Satan znamená živoucí existenci, nikoli vymyšlené spirituální báchorky!

 3. Satan znamená neposkvrněnou moudrost, nikoli pokrytecký sebeklam!

 4. Satan znamená laskavost k těm, kdo ji zasluhují, nikoli lásku, vyplýtvanou na nevděčníky!

 5. Satan znamená pomstu, nikoli nastavení druhé tváře!

 6. Satan znamená odpovědnost vůči odpovědným, nikoli péči o psychické upíry!

 7. Satan znamená člověka jako pouhé zvíře, někdy lepšího, mnohem častěji však horšího než ti, co kráčejí po čtyřech, člověka, jenž se díky "božskému duchovnímu a intelektuálnímu vývoji" stal nejzkaženějším zvířetem!

 8. Satan znamená všechny takzvané hříchy, jelikož vedou k fyzickému, mentálnímu nebo emočnímu uspokojení!

 9. Satan je nejlepším přítelem, jakého kdy církev měla, jelikož ji po celá ta léta pomáhal udržovat v chodu!
Devět satanských hříchů 1. HLOUPOST - Hlavní hřích satanismu. Nevědomost je jedna věc, ale rozvoj naší společnosti stále víc a víc staví na hlouposti. Spočívá to v lidech, kteří souhlasí se vším, co je jim předkládáno. Masové sdělovací prostředky podporují zkultivovanou hloupost jako stav, který je nejen přijatelný, ale dokonce chvályhodný. Satanisté se musí naučit prokouknout podvody a nemohou si dovolit být hloupí.

 2. OKÁZALOST - Okázalost i hloupost mají stejný základ, díky němuž je v současnosti udržován koloběh peněz. Každý se snaží cítit se jako velké zvíře a dosáhnout úspěchu za každou cenu.

 3. SOLIPSISMUS - Solipsismus může být velice nebezpečný pro satanisty. Promítáš své reakce, odezvy a soucítění na někoho, kdo je pravděpodobně na daleko nižší úrovni něž ty. je mylné se domnívat, že ti lidé budou oplácet tou samou protislužbou, zdvořilostí a respektem, které ty jim zcela přirozeně poskytuješ. Ne, nebudou. Namísto toho se musí satanisté snažit dodržovat příkaz "Čiň jiným to, co činí oni tobě". Pro většinu z nás je to dřina a vyžaduje to neustálou bdělost, abychom neupadli do příjemné iluze, že je každý jako my.

 4. SEBEKLAM - Další hlavní hřích. Nesmíme skládat hold žádným posvátným kravám, které jsou nám předkládány. Hrají totiž role, které můžeme zaujmout my sami. Pouze na chvíli se dá vkročit do sebeklamu, ale jen když je to zábava, avšak vědomá. Ale potom už to není sebeklam.

 5. PODŘÍZENOST STÁDU - je v pořádku přizpůsobit se osobním přáním, jestliže ti to na konci přinese úspěch. Ale jenom blázen se může připojit ke stádu a přijmout roli, jaká je mu diktována. Klíčem je osvojit si mistrovskou moudrost a nenechat se zotročovat vrtochy většiny.

 6. NEDOSTATEK PERSPEKTIVY - Nikdy nesmíš ztratit názor na to, co a kdo vlastně jsi a co by mohlo přímo ohrozit tvou existenci. Tvoříme historii právě teď, každý den. Vždy měj na paměti širší historický a sociální obraz. Jestliže chceš, aby kousky mozaiky zapadaly na své místo, musíš chápat podstatu věci, které skládáš dohromady. Nenech se ovládat nátlakem stáda. pamatuj, že pracuješ na zcela jiné úrovni než zbytek světa.

 7. ZAPOMNĚTLIVOST NA MINULÉ ORTODOXIE - Nezapomeň, že toto je jeden z klíčů k vymývání mozků lidí, aby přijímali něco, co vypadá jako "nové" a "odlišné", i když to tu dávno všechno bylo, ale nyní je to prezentováno v novém balení. Očekává se od náš, že budeme blouznit o duchu "stvořitele" a zapomeneme, co bylo na počátku. To nahrává potřebám společnosti.

 8. NEPLODNÁ PÝCHA - Pýcha je ohromná věc až do chvíle, kdy dojde k vylévání vaničky i s dítětem. Zásada satanismu zní: jestliže to pracuje pro tebe, je to v pořádku. Když dojde k tomu, že to pro tebe pracovat přestane , jestliže ses vlastní silou dostal do slepé uličky a nezbývá ti než říct: "Promiňte, udělal jsem chybu, byl bych rád, kdybychom mohli dojít k nějakému kompromisu," učiň tak.

 9. NEDOSTATEK ESTETIKY - Estetika je hlavní satanský nástroj a musí být používán, aby magie byla účinná. Estetika je vysoce osobní záležitost, odráží naši vlastní povahu, ale jsou zde všeobecně příjemné a harmonické tvary, které nesmí být odmítány.
Jedenáct satanských zákonů Země 1. Nesdělujte své rady nebo názory, pokud o to nejsi požádán.

 2. Nevykládej o svých problémech ostatním, pokud si nejsi jist, že ti chtějí naslouchat.

 3. Jestliže vejdeš do cizího příbytku, dej najevo respekt, nebo tam nechoď.

 4. Když tě host v tvém příbytku obtěžuje, nalož s ním tvrdě a nemilosrdně.

 5. Nedomáhej se sexuálního sblížení, pokud jsi k tomu nedostal od partnera signál.

 6. Neber si, co ti nepatří, s výjimkou případu, že je to břímě pro druhou osobu, a ona pak vydechne ulehčením.

 7. Uznávej sílu magie, pokud ji úspěšně využíváš k uskutečnění svých tužeb. Jestliže popřeš sílu magie poté, co jsi ji s úspěchem použil, ztratíš vše, čeho jsi dosáhl.

 8. Nestěžuj si na nic, co se tě přímo netýká.

 9. Neubližuj malým dětem

 10. Nezabíjej zvířata, pokud nezaútočí, nebo pokud je nepotřebuješ pro svou obživu.

 11. Jestliže se procházíš v otevřené krajině, nikoho neobtěžuj. Jestliže někdo bude obtěžovat tebe, vyzvi jej, aby přestal. Pokud nepřestane, znič jej.