Jdi na obsah Jdi na menu
 


Meditace

Meditace, či rozjímání je vlastně cvičením myšlenky. V meditaci je původ vývoje skrytých schopností člověka, včetně proroctví a transu. K meditaci není třeba mnoho, žádné speciální znalosti a už vůbec ne naučené vědomosti nalité do hlavy dnešním školstvím. Například dar proroctví se se vyvine mnohem rychleji v duši takzvaného primitiva, od přírody dumavého, než v duchu pedantického materialisty přetíženého vysokoškolskými diplomy a směšnými předsudky. Vzdělávání by mělo být jen pomůckou, nikoliv účelem a konečným cílem, pokud nechcete aby se z vás stal "praktický" a "správně uvažující" reprezentant "západní kultury". Jak se nejlépe naučit meditaci ?

1. Snažte se nahradit odpovědi a nápady pocházející z paměti (de facto přicházející více méně reflexivně) odpověďmi skutečně uváženými a vlastními. Pro meditaci není větší překážka, než příliv myšlenek a nápadů, které známe nazpaměť - instantními odpověďmi z učebnic. Člověk chrlící nespočet ideí zachycených v paměti, aby dokázal svou olbřímí inteligenci je stejný jako člověk opakující do omrzení staré vtipy, aby dokázal jak je jedinečně duchaplný a vtipný.
Uvážlivý člověk, byse měl vyhýbat rozepři a neplodným polemikám. Je to zcela zbytečné.Téměř vždy své protivníky raníme a tak, díky své ješitnosti, vytváříme z lidí, kteří třeba byli našimi myšlenkami napůl zvikláni, zarputilé odpůrce vykládaných názorů. Intelektuální souhlas je plodem čistě osobní snahy. Je proto lepší naučit se mlčet pokaždé, vypukne-li "vášnivá diskuse". Ovlivňujte lidi, vyslovujte své myšlenky co nejjasněji, ale mějte tolik sebeúcty, aby jste při obhajobě svých myšlenek nesklouzávali do hádek. Je to naprosto bezúčelné plýtvání intelektem.
První cvik meditace tedy spočívá v uvědomění si vlastních nápadů. Dáváme průchod své aktivní inteligenci, před pamětí a v ní naučenými moudry.

2. Zvykněte si ví pozorovat, než jen vidět události, které se nám každodenně přihodí. Je třeba stále zkoušet uvědomovat si neviditelné idee a souvislosti zahalené pod viditelným a hmotným zjevem věcí a dějů.

3. Pokud se vám daří vidět a oddělit skryté od zjevného, ideu skrytou za tvarem, esoterický svět zakuklený do světa exoterického, je nutné jít dál a hledat vzájemné vztahy ideí mezi sebou.
Pro to má velký význam užívání analogie (obdobnosti). Kámen, rostlina, zvíře, které nemají pro běžného člověka význam, mohou mágovi ukázat své astrální signatury, poutající tento kámen k oné rostlině, zvířeti či člověku, nebo k určitému rozestavění hvězd.
Právě v tom spočívá například celé "zázračné" působení léčitelů. S pomocí své intuice a víry tito (často prostí) lidé často dokáží víc, než svede moderní medicína, s mechanickým uvažováním a schematicky ordinovanými léky, bez zájmu vidět potíže pacienta v souvislostech. "Magie je věda o vztazích", řekl na adresu magie Kircher.

4. Krom používání meditace na přírodní výtvory je dobré používat stejnou techniku i na umělecká díla. Zkuste si v galerii vybrat třeba jeden obraz a v tichosti nad ním setrvat. Pokuste se sami analyzovat myšlenky umělce, zkuste prožít jeho pocity, myšlenky, skryté vztahy v díle. Tím cvičíte i svou schopnost empatie (vciťování), která je vyjímečným jedincům vrozená, ale všichni se ji můžeme naučit. Tato schopnost je nezbytná například pro astrology, kteří musí často volit jedinou interpretaci v mnoha rozporných aspektech a vybrat pro člověka specifickou matrici chování. To bez schopnosti empatie není možné. Stejný postup používejte i na knihy a netříštěte pozornost čtením několika knih najednou. Mimochodem, doporučené postupy platí pouze pro skutečná umělecká díla, například četba novinových článků vyžaduje inteligenci automatické pračky a s meditací zde mnoho nezmůžete.

Techniky meditace
Mantry jsou mocné zvuky, transcendentální zvuky, vyvolávající specifické reakce uvnitř lidského těla a mysli. Jsou to vlastně 'vlastnosti' vibrace enrgie Universa. Tyto vibrace mohou posloužit k otevření "vrátek" do vyšších stavů vědomí a k probuzení dříve dřímajících psychických schopností. Mantry způsobují rezonanci mezi námi a naším nejhlubším vniřním "Já".
Působí svým zvukem, nikoli svým významem; proto přeložená mantra pozbývá svého účinku. Kdo tyto odříkává, sice nečiní nic zlého, ale zřejmě nechápe podstatu mantry! Mnoho významných=známých manter jsou vlastně jména bohů z hinduistického panteonu. Každá mantra evokuje jiný aspekt existence, podle toho jaké jméno boha využívá - tzn. každý bůh je vlastně zosobněním určitého takového aspektu existence Universa. Pro zajímavost: nikoli mantry byly pojmenovány podle bohů, ale naopak. Pokud neustále opakujeme takovéto zvuky, vyřazujeme ostatní podněty z vnějšího světa; naše nervová soustava má v tento okamžik konečně šanci zbavit se vnějších vzruchů a soustředit se na náš vnitřní svět. Bez vnějších podnětů si začneme lépe uvědomovat jemnější energie kolem sebe a vnás samých, až nakonec si(ne často) uvědomíme i naši jednotu s Universem. To je to "osvobození" - cíl každé Jogy.
Metoda opakování manter se nazývá japajoga, je to jedna z nejstarších a nejbezpečnějších cest. Je to ovšem také cesta zdlouhavá - vyžaduje mnohaletý cyklus opakování. Také je důležité najít(nejlépe s pomocí učitele) si svou "vlastní" mantru, která nám vyhovuje nejlépe. Existují i velmi známé "univerzální" mantry, které mají dobré účinky! Nebojte se; naznačím způsob,který není tak náročný na trpělivost a čas.
* OM - soustřeďuje myšlenky a je dobrou přípravou na meditaci; spojuje nás s vyšším "Já"
* OM NAMA ŠIVAJA - evokuje sluneční(Šiva) energii
* OM ŠIVA HUM - prosí Šivu aby se připravil ke spojení s Šakti; zde je OM zvukem kosmického "semene" - osvícení
* HUM - je zvukem energie; nutí energii k realizaci
* OM MANE PADME HUM - 'Drahokam v Lotosu' - zjevené osvícení; v tantrajoze je to zvuk(ovšemže jen symbolicky) vstupu muže do ženy

Nejdříve si rozebereme správnou výslovnost OM:
Existuje alespoň sto padesát způsobů, jak odříkávat mantru OM. Každý z nich vibruje na jiné úrovni(frekvenci) a má tudíž jiný účinek. Zkusme zatím použít jeden z těchto způsobů - vyslovme OH velmi krátce(nikoli AH_OH), jak často slyšíme) a rychle přejděme ke zvuku MMM, nechme jej zaznít až do konce výdechu. Po jisté době ucítíme vibraci ve všech čakrách!
Obecnější pravidla cvičení mantry:
Je dobré sednout si do uvolněné meditační polohy(nemusí to být nutně poloha lotosu), buď na podlahu, nebo i na židli. Uvolníme svou mysl a odříkáváme. Nesnažme se na nic soustředit; nechme všemu volný průběh. Nadechněme se zhluboka nosem. Když vydechujeme vyslovujme mantru jasně, zvučně a nepřerušeně, dokud se dech nevyčerpá. Pak se opět nadechněme a mantru opakujme. Takto můžeme pokračovat buď do doby, kdy pocítíme její účinky, nebo dokud nás to nepřestane bavit(pokud možno nenuťme se do toho).
Je jedno malé "tajemství" odříkávání mantry - rád se o ně podělím. Je to postupné(velmi pozvolné) snižování hlasitosti při každém opakování. Jde o to, že nejdříve je mantra zvukovou vibrací, ale jak se zvuk ztišuje - mantra se zvnitřňuje, nakonec produkuje energii a stává se "slyšitelnou" jakoby v naší mysli. Mimochodem chceme-li aktivovat určitou čakru vyslovujme mantru potichu(v duchu) při nadechování a hlasitě při vydechování. Tichá mantra rozvibrovává jemnější tělo a hlasitá čerpá energii z kundalini, čímž "zjevuje" vibraci a uvolňuje energii čakry.
Meditace není nekonečné opakování mantry, je to spíše důsledek energie uvolněné skrze mantru a uvolění mysli.
Skutečná meditace začíná, když přestaneme s technikami a uvolníme energii mantry. Většina "meditací" je vlastně formou autosugesce, která udržuje mysl v aktivním stavu. pokud se pohroužíme do pravé meditace; mysl se jakoby zastaví, my jako 'myslitel' přestáváme existovat. Nemáme žádný cíl. Můžeme vnímat obrazy, představy, ne však slova a pojmy! Sladění s Universem přerušuje náš běžný myšlenkový proces, a taktéž vnímání pěti smyslů našeho fyzického těla.
Pozor tedy na omyl; pokud jen cvičíme techniku - nemeditujeme v pravém slova smyslu. Až teprve, když slyšíme mantru aniž bychom ji odříkavali pak teprve meditujeme. Meditace je stavem 'bezmyšlenkovitosti' a vypnutí smyslů - stavem čirého blaženého vědomí.

Meditace živlů
Cvičení: U všech cvičení zaujmeme pohodlnou polohu na klidném místě, kde nebudeme rušeni. Pak zavřeme oči a provádíme cvičení dle jednotlivých živlů. Při úspěšném zvládnutí všech cvičení, můžeme totéž zkoušet s očima otevřenýma. Doporučuji si před cvičením "vyčistit" hlavu. Cvičte nejdříve jeden živel denně. A pravidelně je střídejte. Jde-li Vám nějaký živel méně,nezvyšujte příliš úsilí. Problém, je někde ve Vás. Musíte změnit něco ve své povaze.Nemůžete-li se vžít do jednotlivých živlů, je možné se vždy jeden týden věnovat jen jednomu živlu. Nicméně toto může vyvolat dočasné změny ve Vašem chování. Tuto variantu cvičení neprovádějte, nejste-li zcela zdraví, zejména co se týče vnitřních orgánů (zejména: srdce, ledvin, jater). V případě citového pohnutí vysoce nedoporučuji cvičit tuto variantu.
Oheň: Představte si že jste uprostřed červené barvy. Ta barva je neuvěřitelně jemná, mnohem jemnější než vzduchu. Prostor kolem Vás je neuvěřitelně obrovský horký a rozpíná se. Snažte se využít zejména zrakové imaginace. To rudo je živel ohně. Nyní jej vdechujte. Při vdechu vnímejte co vdechujete a při výdechu vnímejte jak Vás živel vyplňuje. Dýchejte přirozeně, nepřepínejte plíce (pravděpodobně se dech mírně zrychlí, to je v pořádku). Vnímejte jak Vás živel plní. Již při takových 7 nadechnutích se můžete cítit plní. Nepřehánějte počet vdechů. 40 je již opravdu dost. Až dokončíte vdechy dýchejte již normálně dále a vnímejte ten žář ve Vás. Uvnitř Vás se zvyšuje tlak a Vaše teplota roste. Po chvíly, obráceným způsobem oheň vydechujte ze sebe. Po cvičení by jste měli mít pocit duté nadoby. I když oheň ve Vás zvyšuje Vaši svěžest a energičnost, je nutné abyste jej vrátili všechen. Po cvičení se může dostavit slabá horečka. Cvičení aktivuje ohnivé vlastnosti. Máte-li vysoký tlak, nepřehánějte počet vdechů.
Voda: Představte si že jste uprostřed modré (tmavě modré) barvy. Ta barva je poměrně hustá. Prostor kolem Vás je někde v nekonečnu omezený a jakoby semknutý (jako nekonečně velká jeskyně). Je zde tmavo a studeno. Chlad proniká celým tělem. Využijte sluchovou a chuťovou imaginaci (představa kapání vody, chuť chladné vody). Může se objevit pocit samoty. Prostor sám prochlazuje celé tělo. Opět vdechujeme živel. Opět jej vychutnáme. A opět jej vydechujeme. Živel aktivuje vodní vlastnosti. Po cvičení doporučuji malou rozcvičku na rozehřátí těla. Může se objevit melancholie či zadumanost. V takovém případě vyhledejte přátelskou osobu či se rozptylte nějakou neduchovní zábavou. Po tomto cvičení se dobře medituje o vlastním nitru, ale dejte pozor, abyste se nezamotali do vlastní duše. Máte-li nizký tlak, po tomto cvičení dbejte na rozhýbání těla a případně můžete si dát malinkou skleničku něčeho ostřejšího (nedoporučuji z toho dělat pravidlo).
Vzduch: Představte si že jste uprostřed světlounce modré nebo světlounce žluté barvy. Ta barva je jako příjemný letní vzduch... (nikoliv vlahý, spíše suchý, řekněme jako nad prohřátou strání). Je zde příjemné osvětlení a vůbec příjemné podmínky. Mohou zde být cítit pohyby větru. Využívejte zejména pachové imaginace. Celým prostorem by měla být cítit lehkost. Opět vdechujeme živel. Opět jej vychutnáme. Zde se může a měl by, se objevit pocit lehkosti až beztíže. A opět jej vydechujeme. Živel aktivuje vzdušné vlastnosti. Po cvičení mohou vyplynout na povrch nějaké staré rozpory a nebo naopak nějaké zmizet. Každopádně je po cvičení dobrá doba pro snahu o změnu svého charakteru. Může být, že po cvičení přijde pocit apatie či lhostejnosti. Jediná obrana je pro něco se nadchnout a vrhnout se pohlavě do nějaké činnosti.
Země: Přestavte si, že jste uprostřed tmavě hnědé skály. Všechno je neskutečně těžké a nelze se zde ani pohnout. Opět vdechujeme živel. Opět jej vychutnáme. Zde by se mohl dostavit pocit obrovské tíže a pomalosti a strnulosti. A opět jej vydechujeme. Živel aktivuje zemní vlastnosti. Po cvičení se může objevit jistá strnulost a konzervatismus. Je třeba rozhýbat jak tělo, tak zejména mysl.

Varování:
1. Vždy živel uvoňujte vydechováním o stejném počtu výdechů, jako bylo vdechů. Zatím jej neuvolňujte naráz!
2. Živel nechávejte zvolna a rovnoměrně vyplňovat celé tělo. Hlavu ponechejte prazdnou. Berte tělo jako celek, nesoustředťe se na jednotlivé orgány a části těla.

Tipy a triky:
1) Může být, že neudržíte koncentraci a nedaří se Vám každý vdech ideálně imaginovat. V takovém případě doporučuji provádět jeden vdech s imaginací a jeden normální.
2) Když budete zvládat všechna cvičení dobře není vůbec špatný nápad je provest všechna po sobě.
3) Můžete si pomahat vhodnou meditační hudbou či zvoleným meditačním prostředím, ale čiňte tak jen v případě vytrvalého nezdaru.
4) Budete-li zvládat veškeré tyto meditace, můžete je zkoušet provádět s pohyby typickými pro daný živel (řekněme něco jako Tai-tchi). Typicky pro oheň otevřené pohyby, pro vodu naopak uzavřené a stahující, pro vzduch vyrovnané a uvolnujici a pro zem statické a směrem shora dolů.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

yes

(buman, 10. 7. 2007 21:57)

hej me to funguje skousel jsem to na zachode a vypadlo mi z prdele hovno :-D

dobry Re: yes

(the tank, 20. 4. 2011 16:41)

nevím jestli je záchod vhodné místo pro meditace, ale podivné,

tez dobry clanek lebnger

Meditace Tajné jméno

( Vyacheslav Kozin, 6. 1. 2008 12:28)

Meditace Tajné jméno

Tato meditace Vám umožní vzpomenout si na své vibrační (energetické, informační, tajné) jméno, které otevírá přístup ke svému nitru, ke svým energiím, ke své podstatě.

Energetické jméno člověka je vibračním kódem jeho orgonové energii. Je to jeho individuální mantra a vyjadřuje podstatu jádra osobnosti. Zrovna toto jméno je přesnou informační adresou, podle které se identifikujeme v systému člověk – vesmír. Pomoci tohoto jména můžeme ovlivnit svůj osud, zapůsobit na své karmické struktury, vyčistit svoji auru, zkorigovat biopole, odblokovat zanesené vlastnosti, zprůchodnit energetické kanály, a mnoho jiného.
Jako nejvyšší úrovni použití energetického jména je jeho použití v provozování určitých rituálů, kde toto jméno hraje velice důležitou roli.
Starodávní alchymisti říkali, že ten, kdo zná své energetické jméno, může ovlivnit podstatu hmoty a tok události.
http://www.agni.cz/cs/index.php?page=shop.browse&category_id=6&option=com_virtuemart&Itemid=59&vmcchk=1&Itemid=59

Jak na meditace živlů

(Lorik, 22. 9. 2007 15:29)

Ty meditace živlů nejsou nebezpečný pokud máte magickou rovnováhu živlů v těle. Jak to zjistit máte tady: http://jas.blog.cz/rubriky/vyuka-magie
V uplne prvni lekci.

Nebezpečí

(Frud, 9. 9. 2007 20:27)

No, neuváděl bych tu meditace živlů, až na vzduch, ty ostatní jsou poměrně nebezpečné a člověk, který je nezkušený, si může způsobit nemalou psychickou újmu.....

???

(Gitech, 21. 2. 2007 22:20)

Hele co bych rekl?? je to dobry a zkusim to.
Do cela me to vzalo a pises dobre tak pokracuj
Piter1@seznam.cz

hmm

(Takeda, 8. 2. 2007 18:12)

je to fakt zajimavy

adawdawf

(adw, 21. 1. 2007 17:06)

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

pochvala

(vážný zájemce, 21. 1. 2007 17:03)

je to píčovina!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

adaw

(adw, 21. 1. 2007 17:00)

adwdawdawdafagawggwea